Jeść i nie tyć

Jeść i nie tyć

Konsekwencje zdrowotne coraz powszechniejszej otyłości u dzieci i młodzieży są tak poważne, że jeśli nie wprowadzi się energicznych działań, obecna populacja młodych ludzi żyć będzie krócej niż pokolenie ich rodziców i dziadków. Niektórzy ludzie jedzą te same ilości co otyli a mimo wszystko nie tyją. To zasługa genów, dobrego metabolizmu lub choroby. Uzależnienia od pokarmu w wielkich ilościach nie są zjawiskiem pozytywnym na pewno. Powszechnie uważa się, że przyczyną otyłości jest po prostu nadmierne jedzenie i tak w większości przypadków bywa, ale problem w istocie jest bardziej złożony.

Otyłość powstaje w wyniku utrzy­mującego się przez dłuższy czas dodatniego okresu energetycznego, któremu mogą sprzyjać czyn­niki genetyczne, środowiskowe, niektóre scho­rzenia i leki - twierdzi dr Magdalena Białkowska. Czynnik genetyczny ma wpływ w 25-40 pro­centach przypadków otyłości i uzależnienia pokarmowego. Mała aktywność fi­zyczna i łatwy dostęp do smacznej, wysokokalo­rycznej żywności, to główne czynniki środowisko­we, a gdy oba te elementy wystąpią razem, wte­dy kłopoty z nadwagą na pewno się pojawią. Na świecie nadwaga i otyłość to wielki problem zdrowotny. Według danych WHO 800 mln ludzi ma nadwagę, a 310 mln choruje na otyłość (łagodną, średnią lub olbrzymią). Uzależnienia od jedzenia to także nałóg, który o ile przyjemny i smaczny to kwalifikuje się do leczenia.

Podobne artykuły
Czasopisma katolickie

Czasopisma katolickie

Czasopisma katolickie są jednym z narzędzi integralnego wychowania człowieka. Wpisują się w myśl ...
Rak – jak z nim wygrać?

Rak – jak z nim wygrać?

Nowotwory. Na samo to słowo czujemy się źle, myślimy o czymś najgorszym jakbyśmy czuli przegraną z ...
Reklama na portalach tematycznych

Reklama na portalach tematycznych

Portale tematyczne to portale, które swoją treść skupiają wokół jednego tematu. Na ...